xuan phu

THIẾT BỊ LỌC KHÍ

Mới đây, một nhóm các nhà nghiên cứu của Đại học Antwerp và Leuven ở Bỉ đã tạo ra một thiết bị có thể “ăn” không khí ô nhiễm và “khạc” ra năng lượng sạch dưới d...

ĐÁ KHÔ – ĐÁ KHÓI LÀ GÌ

Đá khô - Đá khói là gì? Thực chất đá khói khô là tên gọi riêng của đá CO2 hoặc đá khô, đá khói khô là một dạng rắn của khí CO2, nó có nhiệt độ thấp hơn so với...