dịch vụ cung cấp khí CO2 thực phẩm

KHÍ CO2

KHÍ CO2 CÓ ĐỘC HAY KHÔNG?

Việc sử dụng chất khí CO2 không chỉ trong lĩnh vực công nghiệp mà còn ở trong y học và chế biến thực phẩm. Nhiều người thắc mắc không biết chất khí này có độc h...

ĐÁ KHÔ – ĐÁ KHÓI LÀ GÌ

Đá khô - Đá khói là gì? Thực chất đá khói khô là tên gọi riêng của đá CO2 hoặc đá khô, đá khói khô là một dạng rắn của khí CO2, nó có nhiệt độ thấp hơn so với...