đá khói đá khô tại đà nẵng

ĐÁ KHÔ – ĐÁ KHÓI LÀ GÌ

Đá khô - Đá khói là gì? Thực chất đá khói khô là tên gọi riêng của đá CO2 hoặc đá khô, đá khói khô là một dạng rắn của khí CO2, nó có nhiệt độ thấp hơn so với...